Multiraster
Multiraster

INNOVATIEVE WATERDOORLATENDE TERREINVERHARDING

Bent u op zoek naar waterdoorlatende bodemversteviging of terreinverharding?


Denk daarbij aan grasrasters, grindplaten grasdallen, grasplaten, grindrasters splitplaten of ander waterinfiltrerende bodemplaten? Kortom alles waarmee u uw terrein begaanbaar, belastbaar en berijdbaar maar toch waterdoorlatend en ecologisch vriendelijk wil houden, waar regenwater gemakkelijk kan infiltreren en waarmee u voorbereid bent op verdere klimaatveranderingen? 

Wij bieden u een compleet pakket aan producten waarmee u elk terrein op een ecologisch en esthetisch verantwoorde manier kunt verstevigen. Doordat wij al tientallen jaren specialist zijn op gebied van waterdoorlatende terreinverhardingen bezitten wij een schat aan ervaring en kennis die wij graag met u delen. 

Voor ons is waterdoorlatende bodemverharding core-business en dus geen 'product erbij'. Wij produceren en leveren niet slecht een enkel product, maar een compleet gamma aan artikelen waarmee we aan alle vragen kunnen voldoen.


Door de gebruikte grondstoffen leveren we een daadwerkelijke bijdrage aan recycling en milieuvirendelijk (her)gebruik van kostbare grondstoffen. Naast gebruikmaken van Europeese (recycling)grondstoffen kunnen we door ons geleverde producten weer zelf recyclen voor onze klanten.  

Doordat we sterk inzetten op productinnovatie, productieoptimalisatie en energiebesparing en onze producten een aanzienlijk lager gewicht kennen dan bijvoorbeeld traditionele (beton) verhardingen kunnen transportbewegingen bovendien aanzienlijk verminderd worden wat ook weer beter is voor ons milieu. Door te produceren in Nederland en Duitsland zijn wij en onze klanten verzekerd van hoogwaardige producten die voldoen aan de hoge Europeese normen op gebied van kwaliteit en gebruikte grondstoffen.

Drie pijlers voor onze producten

Water - Hitte - Bodem


In ons logo worden drie abstracte kleurelementen weergegeven die de kern vormen van onze productfilosofie en de manier waarop we denken en oplossingen bedenken.

Deze kleurelementen vertegenwoordigen de drie cruciale aspecten waaraan onze producten een waardevolle bijdrage leveren:

Water


De waarde van water voor alle leven kan niet worden onderschat. Aan de ene kant is het van vitaal belang om verantwoord om te gaan met onze waterreserves, terwijl we aan de andere kant ons moeten wapenen tegen overmatig water. Onze producten bieden een oplossing door het hemelwater doeltreffend in de bodem te laten infiltreren. Hierdoor blijft er in droge periodes voldoende vocht behouden en kan een groot deel van het overtollige water tijdens hevige regenval in de bodem worden opgenomen. Dit vermindert het risico op uitdroging tijdens droogte en helpt rioleringssystemen te ontlasten, waardoor overstromingen worden geminimaliseerd.

Hitte


Stedelijke gebieden worden geconfronteerd met ongemakkelijke en ongezonde hittepieken gedurende zomerse tijden, gedeeltelijk veroorzaakt door het gebruik van steenachtige bestrating. De opgebouwde hitte kan nergens naartoe en versterkt het hitte-eilandeffect in steden. Onze producten bieden een oplossing door groene en organische materialen in te zetten in stedelijke ruimtes. Dit zorgt voor een koeler dagklimaat en aangenamere nachttemperaturen, aangezien onze producten de warmte absorberen en afgeven.

Oplossingen stedelijke hitte

Bodem


Overmatig gebruik van dichte verharding en asfalt voorkomt dat regenwater de bodem kan binnendringen. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het bodemleven en de ecologische balans. Onze producten bieden een duurzame oplossing door hemelwater in de bodem te laten sijpelen en beschikbaar te maken voor planten en dieren. Hierdoor blijft het bodemleven actief en behoudt de ecologie haar gezonde structuur.

Ontdek hoe onze producten bijdragen aan waterbeheer, temperatuurregulatie en ecologische balans. Kies voor een duurzamere toekomst met deze drie pijlers in het achterhoofd.

Wij hebben oplossingen :

Oplossingen om

OVERSTROMINGEN

te voorkomen

Oplossingen om

DROOGTE

te beperken

Oplossingen om

OPWARMING

te beperken

Oplossingen om

BERIJDBAARHEID

te behouden en verbeteren

Oplossingen om

REGENWATER

af te voeren

Oplossingen om

REGENWATER

te behouden

Oplossingen om

UITDROGING

te voorkomen

Oplossingen om

ECOSYSTEMEN

te verbeteren en ondersteunen

Oplossingen om

BODEM

gezond te houden

Oplossingen om

LEEFBAARHEID

te verbeteren

Oplossingen om

GRIND

op de plaats te houden