Drie pijlers van onze producten

In ons logo zien we drie abstracte kleurelementen verschijnen;  een vertaling van de drie belangrijkste elementen waaraan onze producten een bijdrage leveren:

WATER

Water is van levensbelang, enerzijds moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare watervoorraad, anderzijds moeten we ons beschermen tegen overvloedig water. Door gebruik te maken van onze producten wordt hemelwater geïnfiltreerd in de bodem. In periodes met droogte is er daardoor minder snel sprake van uitdroging en in periodes met hevige regenval kan een groot deel opgenomen worden in de bodem waardoor rioleringen minder snel overbelast raken en overstromingen kunnen worden beperkt.


ZON en HITTE

Door in stedelijke gebieden veel gebruik te maken van steenachtige verhardingen stijgt de temperatuur in zomerse periodes tot onaangename en ongezonde hoogtes. De hitte kan gewoon niet weg en maakt steden extra heet. Door gebruik te maken van onze producten en deze te vullen met groen of organisch materiaal, stijgen de temperaturen overdag minder en dalen de temperaturen in de nacht tot aangenaam niveau.


BODEM

Door veel gebruik te maken van dichte verhardingen en asfalt kan hemelwater niet meer infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het bodemleven vernietigd en verslechtert de ecologische situatie. Door gebruik te maken van onze producten kan hemelwater infiltreren in de bodem en blijft beschikbaar voor de flora en fauna. Zo zal de bodem voorzien blijven van een actief bodemleven en goede ecologische structuur.E-mailen
Map
Info